KOPP Kinderen

kinderen met ouders

Mensen die kind zijn van ouders met psychische problemen (en/of verslavingsproblematiek) worden KOPP-kinderen genoemd. Ook mensen die een broer/zus hebben met psychische problemen of stoornissen kunnen zich vaak herkennen in gevoel en gedrag wat KOPP-mensen ervaren en vertonen.

Vaak realiseren we ons niet dat het gezin waarin we groot zijn geworden, een heel specifiek invloed heeft gehad. Dat de omstandigheden, waarin we opgroeiden, misschien niet gezond voor ons zijn geweest, hoe lief ouders ook waren (of niet) en hoe goed de bedoelingen ook zijn. Ons gevoel van veiligheid is dan vaak al op jonge leeftijd beschadigd geraakt, waardoor we (versneld en verstevigd) onze overlevingsstrategie hebben moeten ontwikkelen. Deze overlevingsstrategie kan heel overheersend worden, waardoor we onze flexibiliteit en veerkracht verliezen.

Het kan zijn dat je als volwassen mens gaat ervaren dat je tegen belemmeringen aanloopt, of bij jezelf voortdurend hetzelfde patroon aantreft. Dit kan zich in veel vormen voordoen; parentificatie (het overnemen van de rol van volwassene terwijl je nog kind bent), wegcijferen, verantwoordelijkheid voor ouders, broers of zussen nemen, overmatig gaan zorgen zijn hier voorbeelden van. Vaak zul je dit later in je leven in zowel in je partnerrelatie, gezin als sociale contacten en en werk tegenkomen. En niet te vergeten, in hoe je met jezelf omgaat, wat je normaal vindt, wat je van jezelf verwacht.

Het onderkennen van de rol en invloed die het opgroeien in deze bijzondere omstandigheden hebben gehad, is vaak al heel behulpzaam. De bewustwording en het inzicht zullen helpen om nieuwe strategie├źn te gaan ontwikkelen en aan veerkracht en flexibiliteit te winnen.