Werkwijze en kostenCIBG

Samenwerking

In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar, we verkennen de verwachtingen en we maken afspraken over doelstellingen, frequentie en zakelijke aspecten.

Het uitgangspunt is altijd dat jij verder wilt komen in een bepaald gebied in je leven. Mijn doel in onze samenwerking is om je te helpen bewust te worden van patronen, een keus te maken en eventueel stappen te zetten. In deze samenwerking help ik je door vragen te stellen, inzichten te delen, artikelen, boeken of films aan te raden, manieren van bewustwording te creëren en samen met jou een actieplan te ontwikkelen.  Dit doen we in gesprekken en ook healing kan onderdeel zijn van de samenwerking.

Hierbij ga ik er vanuit dat jij (bewust of onbewust) heel goed weet wat je wilt en wat goed voor je is en dat jij het vermogen hebt om te zorgen dat je leven is zoals jij het wilt. Daar waar mogelijk invloed uitoefenen op de buitenwereld en waar dat niet kan, je invloed gebruiken om zo goed mogelijk om te gaan met wat niet te veranderen is.

Samenwerking kan ook betekenen, dat het behulpzaam is om samen te werken met mensen uit mijn netwerk, zoals advocaten, mediators, financieel deskundigen, psychotherapeuten, lichaamswerkers of voedingsdeskundigen.

Zakelijke kanten

Een consult duur 90 minuten, tenzij we anders overeenkomen.

Kortdurende psychologische zorg (Generalistische Basis GGZ – GB GGZ) wordt vergoed per behandeltraject. Niet alle zorg wordt vergoed, zoals bijvoorbeeld relatietherapie of hulp bij rouw. Voor zorg die wordt vergoed hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Wel geldt het wettelijk eigen risico in de zorg.

Verwijsbrief
Je wordt door de huisarts (en soms bedrijfsarts) verwezen naar de GB GGZ. Als je niet door de huisarts wordt verwezen dan krijgt je geen vergoeding van je zorgverzekeraar. Zorg er dus bij voorkeur voor dat je een verwijsbrief hebt.

BIG register
Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlands register waarin het basisberoep is opgenomen van individuen werkzaam in aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid en kwaliteit van een zorgverlener. Iedereen kan het BIG-register raadplegen. Ik sta in het Big register met nummer 19054569725.

Gezond en toch behandeling, bijvoorbeeld relatietherapie of rouwverwerking?
Ook als je gesprekken met de psycholoog wilt die niet onder het kenmerk ‘zorg’ vallen, bent je welkom bij mij. Je betaalt de behandeling dan zelf. Soms zijn de kosten van de behandeling of coaching of bijvoorbeeld Mindfulness, aftrekbaar van de belasting. Wil je daar meer over weten lees dan:  coaching-aftrekbaar

Bij zakelijke cliënten
vergoedt de werkgever doorgaans de gesprekken. Van te voren wordt afgestemd hoe een traject vorm krijgt.

Voor zelfstandig ondernemers, zijn de kosten vaak aftrekbaar. Wil je daar meer over weten lees dan:  coaching-aftrekbaar

Over het tarief is geen BTW verschuldigd.

De tarieven zijn afhankelijk van onze afspraken. Wil je voorafgaand een indicatie, neem dan gerust contact op.

Afmelden
Je dient afspraken altijd tenminste 48 uur (2 werkdagen) van te voren af te melden. Dat kan telefonisch of per e-mail. Als de de afspraak later dan 48 uur (werkdagen, dus weekend niet meegeteld) van te voren wordt geannuleerd, of bij niet verschijnen, wordt het volledig tarief in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen.

De wachttijd is op gemiddeld 2 a 3 weken, afhankelijk van de flexibiliteit van je agenda. Wil je meer weten over psychologische hulp, zorgverzekeringen en vergoedingen ? Klik dan hier

Vertrouwelijkheid en privacy

Alles wat wij bespreken en alle gegevens die worden vastgelegd zijn strikt vertrouwe­lijk. Als overleg met derden wenselijk is voor jou, is dit mogelijk, maar alleen met uitdrukkelijke toestemming van jou. Hoe ik verder omga met jouw gegevens kun je lezen in mijn privacy statement .

Communicatie per email

Het kan voor komen dat ik je email stuur met een  vertrouwelijke inhoud.  “Gewone” email is niet veilig en mag, als het vertrouwelijke informatie bevat, volgens de AVG (privacy wetgeving) niet meer zo verzonden worden. In die gevallen wordt nu gebruik gemaakt van Zivver

Klachten & Geschillen

Mochten er klachten of geschillen ontstaan over onze samenwerking waar we samen niet uit komen, dan is de Klachten- en Geschillenregeling van P3NL van toepassing.

healing